อยากได้เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

เนื่องจากต้องการเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของเด็ก อายุ 7-18 ปี

โดยบอกว่า เด็กอายุ...ปี ต้องดันพื้น นอนงอตัว ลุก-นั่ง วิ่ง/เดิน 1.6 กม. เท่าไหร่จึงจะอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง รบกวนช่วยตอบทางเมล VS336@hotmail.com และแนบไฟล์เอกสารอ้างอิงให้ด้วย ต้องการใช้ประกอบการทำงาน ด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

ต้องการโปรแกรมทดสอบสมรรถภาทางกาย

ได้รับมอบหมายให้ทำเรื่องสมรรถภาพทางกกายของนักเรียน


อยากได้โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายด่วนครับ

ขอความอนุเคราะเกณฑ์และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน

ขอความอนุเคราะเกณฑ์และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 


ครูสัมฤทธิ์ รอดสัมฤทธิ์


โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ


อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ขอโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน

ผมชื่อ นายวริทธิพล ลือยศ ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย อยากได้โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนอายุ 4-6 ปี และอายุ 7-18 ปี ครับ กรุณาส่งไปที่ Sripho375@gmail.com ครับ

ขอบคุณมากครับ

การขอทดสอบสมรรถภาพทางกายเด็กประถมศึกษา

เนื่องจากต้องการเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของเด็ก อายุ 7-18 ปีโดยบอกว่า เด็กอายุ...ปี ต้องดันพื้น นอนงอตัว ลุก-นั่ง วิ่ง  เท่าไหร่จึงจะอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง รบกวนช่วยตอบทางเมล wimon_sittichai@hotmail.com ขอบคุณมากนะคะ และขอแนบไฟล์เอกสารอ้างอิงให้ด้วยนะคะ ต้องการใช้งานด่วนค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้ามากค่ะ

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

อยากได้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน กลุ่มอายุ4-13 ปี ของโรงเรียนประถมศึกษา กรุณาลงให้ด้วยอยากได้จริงๆเพราะกำลังทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอยู่ แต่ไม่มีเกณฑ์ ไม่รู้จะสรุปอย่างไร ขอบคุณล่วงหน้านะคะ จากครูประถมฯ

ขอแบบทดสอบสมรรถภาพเด็กนักเรียน ประถมค่ะ

สุภัทรา แน่นอุดร โรงเรียนไตรคามวิทยา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด Su_phattra@hotmail.com

ต้องการแบบทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของเด็กอายุ 7-18 ปีค่ะ

เนื่องจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู จ.ชลบุรี กำลังจัดทำโครงการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย จึงต้องการแบบทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับเด็กอายุ 7-18 ปี รบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ ที่เมล angun_zaaa@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ

ขอโปรแกรมแบบเปนตารางการออกกำลังกาย

ขอโปรแกรมแบบเปนตารางการออกกำลังกายนะคะ เพราะว่ากำลังเรียนอยู่อ่ะค่ะ อยากได้มาปฏิบัติเอง และส่งอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อยากได้โปรแกรมครับ

อยากได้โปรแกรมครับ พึ่งได้รับงานใหม่

....

......

ขอแบบประเมิน

ขอแบบประเมินสุขภาพด้วยครับ

ขอโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ

ดี

มีให้ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บ ค่ะ

เรียนทุกท่านค่ะ ข้อมูล โปรแกรมดังกล่าวมีให้ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บ www.thaihealth.or.th นะค่ะ ด้านล่างสุด ซ้ายมือค่ะ

หรือคลิกที่นี่ค่ะ

ขอเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต

ขอด้วยครับโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพฯ

ส่งไปที่ psthida@gmail.com

และอยากได้เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต อายุ 7-18 ปี ด้วยครับ

 ชื่อ ประสงค์  ธิดา โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

ต้องการเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

ต้องการคู่มือเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของเด็ก อายุ 7-18 ปีโดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง รบกวนช่วยตอบทางเมล kayaba999@yahoo.com ต้องการใช้ประกอบการทำงาน ด่วนครับ ขอบคุณครับและแนบไฟล์เอกสารอ้างอิงให้ด้วย

อยากได้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ต้องการเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของเด็ก อายุ 7-18 ปีโดยบอกว่า เด็กอายุ...ปี ต้องดันพื้น กระโดดไกล ลุก-นั่ง วิ่งกลับตัว  วิ่ง/เดิน 1.6 กม. เท่าไหร่จึงจะอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง รบกวนช่วยตอบทางเมล solsolki@hotmail.com และแนบไฟล์เอกสารอ้างอิงให้ด้วย ต้องการใช้ประกอบการทำงาน ด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

โปรแกรมแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย

สวัสดี สมาชิก สสส. ทุกท่าน

     สำหรับผู้ที่ต้องการโปรแกรมแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี แจ้ง E-mail มาได้ที่ sirichai.s@sanook.com โดยโปรดให้รายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล

2. โรงเรียน

    ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าว ใช้เพื่อรวบรวมสถานศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่โปรแกรมครับ หากมีปัญหาการใช้ติดต่อได้ทาง E-mail ข้างต้นครับ

       ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม

 

ขอโปรแกรมแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

นายภิญโญ บัวตูม  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  ขอโปรแกรมแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขอบคุณคุณครับ

oryobj@gmail.com

คู่เมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย อายุ 7 - 18 ปี

เผยแพร่เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย อายุ 7 - 18 ปี เพื่อให้ครูพลศึกษาได้นำไปทดสอบกับนักเรียนและเชื่อว่าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ สสส.ได้จัดทำขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนไทยมากกว่าของที่ต่างชาติเขาทำขึ้น แล้วมาให้คนไทยใช้  ถ้าอนุญาต... ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ แทนครูพลศึกษาทั่วประเทศไทย/

  ส่งไปยัง Krid502@hotmail.com

คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย อายุ 7-18ปี

ขอด้วยครับจากโรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการชื่อนายปราโมทย์  ยิ่งยงยุทธ  ที่อยู่  tom25134@hotmail.com

คู่เมือการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย อายุ 7 - 18 ปี

เผยแพร่เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย อายุ 7 - 18 ปี เพื่อให้ครูพลศึกษาได้นำไปทดสอบกับนักเรียนและเชื่อว่าแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ สสส.ได้จัดทำขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนไทยมากกว่าของที่ต่างชาติเขาทำขึ้น แล้วมาให้คนไทยใช้  ถ้าอนุญาต... ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ แทนครูพลศึกษาทั่วประเทศไทย/

ขอความอนุเคราะห์เอกสาร

ขอความกรุณา ส่งมาที่ okanucha@hotmail.com  ขอบคุณครับ

Top