ยาคุมฉุกเฉิน

ปลอดภัยหรือเป็นอันตราย

 

สถาบันสูตินรีแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetrics and Gynecology-ACOG) ได้ทำการศึกษาวิจัยผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน พบว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกวิธีและใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินจริงๆนั้น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

 

 นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ยังได้บรรจุยาคุมฉุกเฉินไว้ในบัญชียา ในปี พ.ศ. 2539 ด้วย สำหรับผู้ที่มีประ วัติเป็นโรคลมชัก , โรคหัวใจ , โลหิตแข็งตัวง่าย หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ เส้นเลือดหัวใจ อาจจะต้องปรึกษาแพทย์เสียก่อน หรืออาจจะใช้ยาคุม ฉุกเฉิน ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ซึ่งจะปลอดภัยกว่าชนิดฮอร์โมนผสม อ่าง ไรก็ตาม ประมาณ 20 ปี ที่มีการผลิตยานี้ขึ้นมาใช้ ยังไม่พบว่ามีรายงานการเสียชีวิตหรืออาการแทรกซ้อนร้ายแรงที่เกิด ขึ้นจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน

 

การกินยาคุมฉุกเฉินสามารถทำให้เกิด การแท้งได้หรือไม่

ในทางการแพทย์ถือว่าการตั้งครรภ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อไข่ที่ได้รับการผสมมีการฝังตัวที่มดลูกอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งกระบวนการฝังตัวนี้จะเริ่มต้นหลังจากเกิดการผสมระหว่างไข่กับ อสุจิแล้วประมาณ 5 วัน และจะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์จึงจะฝังตัว เสร็จสมบูรณ์ ตัวยาในยาคุมฉุกเฉิน จะไร้ประสิทธิภาพไปในทันทีที่กระบวนการฝังตัวเกิดขึ้น จึงไม่สามารถทำให้เกิดการแท้งได้อย่างเด็ดขาด

 

ถ้ากินยาคุมฉุกเฉินแล้วแต่ยังตั้งครรภ์ เด็กในครรภ์จะพิการ หรือไม่

การกินยาคุมฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินจริงๆ (ซึ่งไม่น่าจะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งๆ) ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ทารกมีความพิการแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่ผู้หญิงกินยาโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่ หรือกินยานี้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์แต่ไม่ได้ผลก็ตาม เพราะมีการศึกษาพบว่าการกินยาคุมในขณะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นไม่ได้เพิ่ม ความเสี่ยงต่อความพิการ ของทารกที่จะคลอดออกมา ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำการกินยาคุมแบบธรรมดา จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่ายาคุมฉุกเฉิน

 

ถุงยางอนามัยกับยาคุมฉุกเฉิน: อย่างไหนดีกว่ากัน

ถุงยางเป็นทางเลือกที่ช่วยป้องกันทั้งการตั้งครรภ์และการติดโรคติด ต่อทางเพศสัมพันธ์ไปพร้อมๆกัน ในขณะที่ยาคุมฉุกเฉินเพียงแค่ช่วยลดโอกาสในการตั้งครรภ์เฉพาะ กรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้ ถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยย่อมเป็นทางเลือก ที่ดีกว่าแน่นอน ยาคุมฉุกเฉินเป็นเพียง ทางออกสำรอง เป็นเพียง ทางเลือกสุดท้าย ของการป้องกันการตั้งครรภ์เท่านั้น ยิ่งคุณมีเพศสัมพันธ์เป็นประจำ การใช้ถุงยางจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีกว่าการกินยาคุมฉุกเฉิน แถมยังช่วยป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้อีกด้วย

 

วิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน สามารถลดจำนวนการทำแท้งได้ จริงหรือ

วิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะลดจำนวนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ลง นั่นคือช่วยลดความจำเป็น ของการทำแท้งลงด้วยเช่นกัน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการทำแท้งต่ำที่สุด ในบรรดาประเทศอุตสาหกรรม พบว่าประชาชนวัยหนุ่มสาวมีอัตราการคุมกำเนิดสูงมาก อีกทั้งยังมีบริการเกี่ยวกับวิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นทาง ออกสำรองอยู่อย่างแพร่หลายมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ส่วนที่ประเทศฟินแลนด์ มีหลักฐานชี้ชัดว่าอัตราการทำแท้งในกลุ่มวัยรุ่นได้ลดลงหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการคุมกำเนิดฉุกเฉินออกไปในวงกว้าง ในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศที่การทำแท้งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พบว่าการเสียชีวิตของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์มีสาเหตุใหญ่มาจากการ ทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ปัญหาเกี่ยวกับการทำแท้ง ถือเป็นความล้มเหลวที่สำคัญอันเกิดจาก ความขาดแคลนทรัพยากรทางการแพทย์ ในท่ามกลางเงื่อนไขเช่นนี้ ถือได้ว่าวิธีคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะช่วยลดการตายและ การสูญเสีย ลงได้ อาจช่วยลดความต้องการบริการทางการแพทย์ที่นับวันจะเพิ่ม มากขึ้น ทั้งเตียงคนไข้ที่ไม่เพียงพอ จำนวนหมอและพยาบาล ปริมาณ โลหิตสำรองที่มีผู้บริจาคเอาไว้ รวมตลอดจนถึงความจำเป็นที่ต้องให้การ รักษาผู้หญิงที่บอบช้ำจากการทำแท้งด้วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ผู้หญิงนะคะดอทคอม

 

 

Update : 02-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศยามล เซ่งซิ้ว

 

Top