ผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง

  


หนึ่งในสามของคนที่เป็นมะเร็ง มีสาเหตุมาจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง  หากเรากินอาหารในแต่ละวันให้ได้สัดส่วน คือ กินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ ผัก ในที่นี้หมายถึง พืชชนิดต่างๆ ที่ใช้ทำเป็นอาหาร ซึ่งอาจเป็นส่วนของใบ ลำต้น ดอก ผล หรือราก นอกจากนี้ยังรวมถึงเห็ด สาหร่าย และผลไม้ชนิดต่างๆ อีกด้วย อย่างอื่น ในที่นี้หมายถึงส่วนที่เป็นอาหารประเภทแป้งเป็นหลัก ได้แก่ ข้าวต่างๆ ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น รวมถึงเนื้อสัตว์ และไขมัน เพียงเล็กน้อย


เราจึงควรกินผักและผลไม้ ให้ได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารในแต่ละมื้อ หรือประมาณ 500 กรัมต่อวัน เป็นประจำ  ในผัก ผลไม้มีวิตามิน เกลือแร่ และกากใย ซึ่งวิตามินและเกลือแร่ จะทำให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายเกิดความสมดุล ทำให้การควบคุมระบบการทำงานของอวัยวะเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และกากใยจะดูดซับสารพิษ หรือสารอาหารที่เป็นส่วนเกิน ได้แก่ ไขมัน น้ำตาล ทำให้ลำไส้ไม่มีสิ่งหมักหมม ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคเบาหวานได้ นอกจากนี้ในผัก ผลไม้มีน้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ประมาณ 70-80 % และเป็นน้ำที่ไม่มีสารพิษอยู่ หรือมีแต่น้อยมาก จึงเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผักที่ต้านมะเร็งคือ ผักใบเขียว ผักที่มีสีเข้ม สีส้ม แดง เหลือง ผักตระกูลกะหล่ำ ส้ม มะนาว หอม กระเทียม และผลไม้หลากสี


การกินอาหารที่ถูกต้อง คือ กินผักครึ่งหนึ่งของปริมาณอาหารในแต่ละวัน ไม่ควรกินแต่แป้ง น้ำตาล ไขมัน และเนื้อสัตว์ แล้วกินผักนิดเดียวหรือไม่กินเลย การกินอาหารควรมีความหลากหลาย นอกจากจะเป็นการเพิ่มความอร่อยในการกินอาหารแล้วยังช่วยสร้างความสมดุลของสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ที่ร่างกาย ต้องการอีกด้วย


"กินผัก ผลไม้สด  ลดอาหารไขมัน ป้องกันมะเร็ง"


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Top