มูลนิธิใบไม้สีเขียวจับมือสสส.ชวนโรงแรมทั่วไทยกว่า 300 แห่ง

เน้นสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

             วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา14.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิใบไม้สีเขียวได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงแรมทั่วไทยที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมใบไม้สีเขียวและโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่ โดย รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้สีเขียว เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจให้กับโรงแรมปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ โดยหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีโรงแรมรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างเสริมสุขภาพและปลอดบุหรี่มากที่สุดในอาเซียน

 

             พิธีมอบเกียรติบัตรนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ และ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาลัยมหิดล บรรยายพิเศษเรื่องมิติใหม่ของโรงแรมรักษาสิ่งแวดล้อมและโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและช่วยต้านภัยโลกร้อนอีกโสตหนึ่ง

 

             รท.ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานมูลนิธิใบไม้สีเขียว กล่าวว่า มูลนิธิใบไม้สีเขียวเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นนี้จึงได้สร้างสรรค์โครงการโรงแรมใบไม้สีเขียวและโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส่งเสริมให้โรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมและปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมปอดบุหรี่ในระยะที่หนึ่ง และพัฒนาต่อเนื่องขยายเป็นโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมเสริมสุขภาพเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช่บริการโดยจัดให้มีพื้นที่ปรับอากาศสาธารณ เป็นพื้นที่ไม่สูบบุหรี่ และติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ให้เห็นชัดเจนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง มีการแจ้งให้ผู้ที่มาใช่บริการว่า มีห้องปลอดบุหรี่ให้เลือกตามความต้องการ

 

             ปัจจุบันมีโรงแรมเข้าร่วมมากกว่า 170 แห่ง ทั้งนี้ มีโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียวในครั้งนี้ 42 โรงแรมด้วยกัน และมีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่ จำนวน388 แห่ง โดยแบ่งเป็นระดับเกียรติบัตร 146 แห่ง ระดับดาวเงิน 32 โรงแรม และระดับดาวทอง จำนวน 204 โรงแรม และเป็นที่น่ายินดีที่มีโรงแรมที่มีห้องพักปลอดบุหรี่ถึง 100% แล้วหลายแห่งด้วยกัน

 

             ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ในปัจจุบันยังมีโรงแรมอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงแรมใบไม้สีเขียว โครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวในประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่จะมีคนมาพักในขณะท่องเที่ยวอยู่นั้น แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ในห้องพัก ล็อบบี้ หรือที่สาธารณ อื่นๆ ซึ่งจะเป็นตัวทำลายสุขภาพไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อม ดังนั้นพวกเราจึงคิดโครงการดีๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกๆท่านดีขึ้นภายใต้ชื่อ โครงการโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ : โรงแรมปลอดบุหรี่ โดยโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ในโรงแรม หรือที่สาธารณ อื่นๆ โดยจะให้ทางโรงแรมต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดห้องสำหรับคนที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะ ส่วนสำหรับห้องพักก็จะแบ่งเป็นโซนเช่นกัน คือจะมีห้องพักที่ปลอดบุหรี่หมายถึงห้ามลูกค้าที่มาใช่บริการของโรงแรมห้ามสูบบุหรี่ในห้องโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กลิ่นบุหรี่ติดตามไหมพรม ที่นอน ผ้าห่ม และจะทำให้เสียค่าใช่จ่ายในการดูดกลิ่น ทำความสะอาดห้องเพิ่มขึ้น ในส่วนของลูกค้าที่ต้องการสูบบุหรี่ในห้อง ทางโรงแรมก็จะสอบถามก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาอยู่ว่า ท่านต้องการห้องปลอดบุหรี่ หรือห้องที่สูบบุหรี่ได้ ทางโรงแรมก็จะได้จัดห้องพักได้ถูกต้อง

 

             ด้วยความหวังว่า โครงการโรงแรมใบไม้สีเขียว จะช่วยกระตุ้นให้เกิดมิติใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและต้านภัยโลกร้อนที่มีความทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ศาสตราจารย์ นพ.ประกิต กล่าว

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : อภิชัย วรสิทธิ์ขจร Team content www.thaihealth.or.th

 

 

Update 04-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top