สู่เส้นทาง...ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ 27 มิ.ย. 53

ทางเลือกใหม่เพื่อคนรักสุขภาพ

 

 

กำหนดการพิธีเปิดโครงการ ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ

 

วันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 2553

 

 

เวลา

กิจกรรม

9.00 9.30 น.

9.30 10.00 น.

 

10.00 10.15 น.

10.20 11.20 น.

11.20 11.50 น.

12.00 12.30 น.

12.30 12.50 น.

12.50 13.00 น.

 

เชิญแขกผู้มีเกียรติ,ประธาน  เข้าสู่พิธีเปิด

ดนตรี TRIO วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.ศิลปากร ,

วาดภาพประกอบดนตรีโดย อ. ดินหิน รักพงษ์อโศก ม. ราชภัฏสวนดุสิต

การแสดงจากศูนย์เยาวชนเตชะวนิช

เสวนา กินเป็น...ลืมป่วย

ละครใบ้  mime   กินดีชีวีมีสุข

สาธิตการทำวุ้นน้ำดอกไม้ โดย โสรัจ เบณจกุศล

การแสดงจากศูนย์เยาวชนเตชะวนิช

ปิดงานมอบรางวัลแก่ผู้บริโภคหัวใจสีเขียว

 

 

 

สู่เส้นทาง...ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ

 

 

          การดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้มีตัวเลือกที่มาพร้อมความสะดวกสบายมากขึ้นทุกวัน แต่สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรากลับดูเหมือนจะยิ่งแย่ลงสวนทาง ความเป็นอยู่เริ่มห่างไกลวิถีธรรมชาติออกไปเรื่อยๆ และสารเคมีก็กลายเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน มันแทรกซึมอยู่ในอาหาร เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเราเผลอรับมันเข้าไปอยู่ในร่างกายโดยไม่รู้ตัว นานวันเข้าร่างกายของเราก็ทนรับสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อร่างกายไม่ไหวก่อเกิดอาการเจ็บป่วย ท้ายที่สุดเราก็ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หากโชคดีรักษาได้เราก็ยังมีโอกาสรอดที่จะหันกลับมาใส่ใจสุขภาพ แต่ถ้าไม่...ก็คงไม่มีโอกาสสุดท้ายให้เราพูดถึง

 

 

           ตลาดนัดสีเขียว จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค และผู้ผลิตที่รักชีวิต รักตัวเอง รักครอบครัว ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้มาพบกันโดยเกิดขึ้นจากความพยายามของเครือข่ายตลาดสีเขียวที่จะเชื่อมโยงให้ผู้ผลิตที่มีใจ มีอุดมการณ์ ที่จะผลิตผลแนวทางเกษตรอินทรีย์ หรือทำอาหารจากวัตถุดิบปลอดสารเคมีตกค้างต่างๆ  และเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เกิดขึ้นตามฤดูกาล หรือเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ที่มีกระบวนการผลิตตามวิถีธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้ในสิ่งที่ธรรมชาติให้พร้อมคืนกลับเมื่อใช้ไปแล้ว มีโอกาสได้พบกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีแนวความคิด อุดมการณ์ตรงกันแต่ไม่สามารถหาสิ่งดังกล่าวได้ เครือข่ายสีเขียวจึงรวบรวมผู้ผลิตเหล่านี้เข้ามา สร้างเป็นรูปแบบตลาดนัดสีเขียวให้เกิดขึ้น เพื่อพบปะผู้บริโภคสังคมเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

          แล้วสิ่งที่พยายามทำก็เริ่มเห็นผล เราได้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกิดจากธรรมชาติปลอดสารเคมี  กลายเป็นกลุ่มลูกค้าขาประจำ บางรายถึงไม่ซื้อสินค้าก็มักจะแวะมาพูดคุย ให้กำลังใจกับสมาชิกในเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวเสมอๆ กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าแม่ค้าและลูกค้าธรรมดา เนื่องด้วยผู้บริโภคเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในเรื่องของราคาที่สูงกว่าสินค้า ผลผลิตต่างๆ ทั่วไปในตลาด และเห็นความสำคัญในสิ่งที่ตลาดนัดสีเขียวพยายามทำและสื่อสารออกมา

 

          จากนั้นเราได้พบว่าสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ยังมีผู้คนอีกมากมายไม่ใช่ไม่เห็นความสำคัญหรืออันตรายที่เกิดจากการตกค้างของสารเคมีที่อยู่ในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่เรากินเราใช้ในในแต่ละวัน แต่ผู้คนบางส่วนก็ไม่รู้และไม่เข้าใจจริงๆ ว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรต่อตนเอง จนกระทั่งมันสะสมภายในร่างการกายเกินรับไหวก่อเกิดอาการเจ็บป่วยตามมาแล้วต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการป้องกันหรือเลือกอาหารการกินที่ดีต่อร่างกาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เราจึงมีแนวความคิดว่า จะดีกว่าไหมหากผู้บริโภคเหล่านี้ได้มีการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองมากกว่าที่ต้องมาต่อคิวรอรักษาอาการเจ็บป่วย และแล้วตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้น

 

 

          เราเริ่มการทำโครงการตลาดนัดสีเขียวในโรงพยาบาล โดยมีการเชื่อมโยงเครื่อข่ายภายในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในตลาดสีเขียวจึงมีการเฟ้นหาแกนนำหัวใจสีเขียวทั้งจากโรงพยาบาลและจากกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสีเขียว ร่วมแรงผลักดันให้เกิดตลาดนัดสีเขียวขึ้น งานนี้ต้องขอขอบคุณคณะทำงานจากโรงพยาบาลบางโพทั้ง 5 ท่าน ทั้งจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายโภชนาการ และฝ่ายอื่นๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้เกิดตลาดนัดสีเขียวครั้งนี้ขึ้น เริ่มกันตั้งแต่การเชื่อมโยงผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ผลิตแบบปลอดภัยไร้สารเคมี ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อผู้บริโภคจริงๆ เข้าสู่โรงพยาบาล ทั้งในรูปแบบตลาดนัดสีเขียว หรือเข้าสู่ครัวของโรงพยาบาล 

 

          กำหนดเปิดตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลบางโพ เป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 27 มิ.ย. นี้ ขอเชิญผู้บริโภคหัวใจสีเขียวทุกท่านมาอิ่มกายสบายใจ กับสารพันอาหารเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรมเสวนา สาธิต รับความรู้ เปิดโลกเปิดมุมมอง มาช่วยโลกด้วยธนาคารถุง ธนาคารขยะที่ทุกคนทำได้...

 

 

          พบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ วันที่ 27 มิ.ย. 2553 เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 ทางไปที่จอดรถ โรงพยาบาลบางโพ

 

 

 

 

ดาวน์โหลด แผนที่โรงพยาบาลบางโพ คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

ที่มา: เครือข่ายตลาดสีเขียว

 

 

Update: 01-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: นพรัตน์ นริสรานนท์

map_print.jpg
Top