เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ภาพประกอบ;ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี
8 ธันวาคม 2555 74คน
 "ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี" คว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคมปี 2555 ยกย่องดำรงตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงามในระดับปัจเจกได้อย่างมั่นคงและยังมีผลงานรณรงค์ด้านจริยธรรมในกระแสสังคมอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.ภญ...
ภาพประกอบ เลิกเหล้าหยุดความสูญเสีย เริ่มชีวิตดี ฉลองพุทธชยันตี
6 สิงหาคม 2555 55คน
  พ.ศ.2555 ถือเป็นช่วงแห่งการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประกอบกับในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา จึงถือเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับชาวไทยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ง่ายๆ...
ภาพประกอบ บรรยากาศสวดมนต์ข้ามปี สิ่งดีๆ ที่นครนายก
8 มกราคม 2557 106คน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเริ่มต้นสร้างสิ่งๆดี ที่นครนายก เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ที่ผ่านมา...
ภาพประกอบ ส่งท้ายปี ทำความดีขยายบุญจากทานสู่การรักษาศีล
26 ธันวาคม 2556 135คน
ผ่านไปแล้วกับช่วงเทศกาลทำบุญใหญ่ของชาวพุทธนั่นคือ กิจกรรมทอดกฐินที่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ชาวพุทธส่วนใหญ่ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ต่างก็ไม่ว่างเว้นที่จะทำบุญทำทานในวาระพิเศษนี้...
ภาพประกอบ อำเภอปากพลีเริ่มปฏิบัติการ 'ชุมชนพ้นทุกข์'
30 ตุลาคม 2556 81คน
อำเภอปากพลี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า จังหวัดนครนายก ร่วมปฏิบัติการ ชุมชนพ้นทุกข์ อำเภอปากพลี เครือข่ายองค์กรและเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ...
ภาพประกอบนครนายกเดินหน้าประชาคม "ชุมชนปลอดเหล้า-บุหรี่"
30 ตุลาคม 2556 54คน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับนักศึกษา พยาบาล ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านเนินสะทอน ตำบลโคกกรวด จัดประชุมประชาคมปลอดเหล้า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า...
ภาพประกอบ"ตราด" จัดมอบเกียรติบัตรงานเยาวชนแห่งชาติ ปี 56
7 ตุลาคม 2556 98คน
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด...
ภาพประกอบ ภาคีงดเหล้า ระดมทุนช่วยน้ำท่วม 'ปราจีนบุรี'
4 ตุลาคม 2556 66คน
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจับมือภาคี ระดมทุนสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ สามพรานริเวอร์ไซค์ จ.นครปฐม...
ภาพประกอบเกมล่าฝันพันล้านให้ 'วัยว้าวุ่น' ผู้ก้าวพลาด
30 กันยายน 2556 49คน
"การให้" เป็นสิ่งที่สวยงาม แต่การ "ให้โอกาส" ยิ่งเป็นสิ่งที่สวยงามและมีค่า โดยเฉพาะกับเยาวชนที่ "ก้าวพลาด" ถ้าสังคมให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้นจะกลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้เช่นกัน...
ภาพประกอบปราจีนบุรีร่วมสร้างความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน
14 สิงหาคม 2556 120คน
     พสกนิกรชาวปราจีนบุรีร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในวันแม่แห่งชาติ ร่วมสร้างความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา วันที่ 12 สิงหาคม  2556  เวลา 9.00 น....
Top